Xtreme Download Manager – phần mềm thay thế IDM

Hướng dẫn cài đặt Xtreme Download Manager

Hướng dẫn cài đặt Xtreme Download Manager, cài đặt Xtreme Download Manager cho chrome, cài đặt Xtreme Download Manager cho opera, cài đặt Xtreme Download Manager cho microsoft edge, cài đặt Xtreme Download Manager cho firefox , cài đặt Xtreme Download Manager cho coc coc

Thay đổi vị trí thanh taskbar trên windows 11

Thay đổi vị trí thanh taskbar trên windows 11

Hướng dẫn Thay đổi vị trí thanh taskbar trên windows 11 , Windows 11 đã không còn cho phép chúng ta thay đổi vị trí thanh taskbar, tuy nhiên vẫn có thủ thuật để làm điều này. Để thực hiện điều này chúng ta cần chỉnh sửa registry của windows.