a2hosting

Di chuyển windows từ ổ cứng cũ sang ổ cứng mới bằng AOMEI Partition Assistant

AOMEI Partition Assistant

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn di chuyển hệ điều hành từ ổ cứng cũ qua ổ cứng mới, từ HDD qua SSD sử dụng phần mềm AOMEI Partition Assistant

Đầu tiên các bạn cần tải về và cài đặt phần mềm AOMEI Partition Assistant lên máy tính

AOMEI Partition Assistant v10.1.0 WinPE Professional (phiên bản tạo USB boot)

AOMEI Partition Assistant 10.1 Multilingual.

password: 2020

Sau khi cài đặt AOMEI Partition Assistant mở phần mềm lên

Bước 1 chọn All tool => Disk clone wizard

Bước 2: Chọn Clone disk quickly

Bước 3: chọn ổ cứng chứa hệ điều hành cũ và chọn next

Bước 4: Chọn ổ cứng mới

Lưu ý: nếu ổ cứng mới là ổ SSD thì check vào ô: Optimize the performance of SSD….

Bước 5: Tại màn hình tiếp theo các bạn có thể chọn mặc định hoặc điều chỉnh lại kích thước phân vùng

Tiếp theo chọn finish

Và cuối cùng chọn Proceed để thực hiện

Sau khi hoàn thành bạn cần tháo ổ cứng cũ hoặc tùy chỉnh thiết lập BIOS để máy tính khởi động từ windows trên ổ cứng mới

Xem video thực hiện