a2hosting

Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm office 2024 LTSC từ Microsoft

Cài đặt phần mềm Microsoft office 2024

Microsoft office 2024

Microsoft đã phát hành phiên bản office 2024, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại mới chỉ có phiên bản Preview. Các bạn có thể tải về và trải nghiệm

Hướng dẫn cài đặt phần mềm office 2024 LTSC từ Microsoft

Bước1: Download Office Deployment Tool

Các bạn truy cập vào đây để tải Office Deployment Tool

Sau khi tải về, các bạn giải nén file “officedeploymenttool_xxxxx-xxxxx.exe” thành “officedeploymenttool_xxxxx-xxxxx”

Bước 2: Tạo file configuration.xml có nội dung như dưới đây

<Configuration>
 <Add OfficeClientEdition="64" Channel="PerpetualVL2024">
   <Product ID="ProPlus2024Volume">
     <Language ID="en-us" />
  </Product>
  <Product ID="VisioPro2024Volume">
    <Language ID="en-us" />
  </Product>
  <Product ID="ProjectPro2024Volume">
    <Language ID="en-us" />
  </Product>
 </Add>
 <Property Name="AUTOACTIVATE" Value="0" />
</Configuration>

Chú ý:

Ở đây mình cài office 2024 64bit, nếu muốn cài office 2024 32bit thì các bạn sửa 64 thành 32

Nếu không cần cài đặt visio và Project 2024 thì các bạn xóa 2 dòng này đi

  <Product ID="VisioPro2024Volume">
    <Language ID="en-us" />
  </Product>
  <Product ID="ProjectPro2024Volume">
    <Language ID="en-us" />
  </Product>

Tiếp theo copy file configuration.xml vào thư muc officedeploymenttool_xxxxx-xxxxx đã giải nén ở trên

Bước 3 Mở CMD với quyền admin

Trỏ tới thư mục officedeploymenttool_xxxxx-xxxxx và chạy lệnh sau

setup.exe /configure configuration.xml

Chờ đợi quá trình cài đặt hoàn thành