a2hosting

Hướng dẫn tạo USB DLC boot 2022 v4.1

Hướng dẫn tạo USB DLC boot 2022

DLC boot

DLC boot là chương trình cứu hộ máy tính đa năng, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo 1 USB DLC boot nhanh chóng đơn giản.

Xem video hướng dẫn

Xem Hướng dẫn tạo USB Hiren’s BootCD PE 2021 mới nhất

Link download DLC boot 2022 v4.1

Link google drive

Link mega

Link onedrive ( Password download: itculi.com )

Link download DLC boot 2019 v3.6

download

Link dự phòng

Password extract file: 2020 OR 123

Hướng dẫn tạo USB DLCboot

Xem video