a2hosting

Hướng dẫn tạo USB Hiren’s BootCD PE 2021 mới nhất

Tạo USB Hiren’s BootCD PE

Chuẩn bị 1 USB 4GB

Download Hiren’s BootCD PE Tại đây

Cách 1 sử dụng ISO2USB.exe 

Download ISO2USB.exe 

Chạy file ISO2USB.exe 

Chọn USB của bạn và file ISO Hiren’s BootCD PE

Nếu tệp ISO nằm trong cùng thư mục với exe, thì tệp đó sẽ được chọn tự động. Nếu không, bạn có thể kéo và thả tệp ISO qua cửa sổ ứng dụng hoặc bạn có thể chọn tệp ISO theo cách thủ công.

Đặt tên cho USB (new drive label)

Hiren's BootCD PE - ISO2USB

Click vào Process

Chọn yes

Chờ quá trình tạo USB boot hoàn thành

Cách 2 sử dụng Tool rufus

Download Tool rufus Tại đây

Xem video hướng dẫn tạo USB Hiren’s BootCD PE mới nhất