a2hosting

Tích hợp bình luận bằng facebook vào wordpress

Sử dụng comment facebook cho website wordpress

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chèn comment FB vào website wordpress, nhằm tạo sự tương tác trên website dễ dàng thuận tiện.

Tạo app facebook

Các bạn truy cập vào link sau: https://developers.facebook.com/apps/

việc này để lấy được app_ID sử dụng cho việc tạo comment fb trên website

cách tạo các bạn xem video bên dưới

Get code comment facebook 

Truy cập link sau: https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments

Các bạn nhấn vào get code 

Chèn comment facebook vào website wordpress

copy code ở step 2 chèn vào sau kết thúc thẻ </head> trên trang header.php 

Tiếp theo thêm hai dòng dưới đây vào sau thẻ <head> 

<meta property="fb:app_id" content="APP ID" />
<meta property="fb:admins" content="USER ID"/>

Thay APP ID và USER ID tương ứng của bạn 

  • APP ID – là ID của app bạn đã tạo ở trên
  • USER ID – lấy user ID truy cập vào đây

Sửa Nội dung trang comments.php

Copy đoạn code dưới đây thay thế cho toàn bộ nội dung trong trang comments.php

<div class="fb-comments" data-href="<?php the_permalink(); ?>" data-numposts="20" width="100%" data-colorscheme="light" data-version="v2.3"></div>


Lưu ý: một số theme wordpress phải chèn nội dung trên vào trang single.php
Ok vậy là xong.

Để quản lý comment các bạn truy cập: https://developers.facebook.com/tools/comments

để gửi thông báo khi có ai comment trên website các bạn vào phần cài đặt chỉnh lại

Chúc các bạn thành công. mọi thắc mắc hãy để lại comment bên dưới