a2hosting

Hướng dẫn kích hoạt windows server 2012 / 2012 R2

Hướng dẫn kích hoạt windows server 2012 / 2012 R2

Windows server 2012 ra mắt đã lâu, tuy nhiên nhiều cty vẫn đang sử dụng phiên bản này, vì vậy trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách activate windows server 2012 miễn phí an toàn

Active windows server 2012 / 2012 R2

Không nói nhiều, chúng ta bắt đầu thôi

Run CMD với quyền admin

Chạy các lệnh sau

slmgr /[key]

slmgr /skms kms.digiboy.ir

slmgr /ato

Thay [key] bằng key tương ứng dưới đây

Windows Server 2012 R2

Operating system editionKMS Client Product Key
Windows Server 2012 R2 StandardD2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
Windows Server 2012 R2 DatacenterW3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
Windows Server 2012 R2 EssentialsKNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM

Windows Server 2012

Operating system editionKMS Client Product Key
Windows Server 2012BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
Windows Server 2012 N8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY
Windows Server 2012 Single Language2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ
Windows Server 2012 Country Specific4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP
Windows Server 2012 StandardXC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
Windows Server 2012 MultiPoint StandardHM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ
Windows Server 2012 MultiPoint PremiumXNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G
Windows Server 2012 Datacenter48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P

Nếu các trên không được các bạn có thể sử dụng tool KMSpico