a2hosting

Hướng dẫn đổi tên máy tính nhanh chóng đơn giản với CMD

Hướng dẫn đổi tên máy tính nhanh chóng đơn giản với CMD

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn đổi tên máy tính của mình một cách nhanh chóng chỉ với 1 vài bước thông qua CMD trên windows

Hướng dẫn đổi tên máy tính bằng cách sử dụng CMD trên windows

Đầu tiên các bạn mở CMD với quyền administrator

Tiếp theo các bạn gõ vào lệnh sau:

wmic computersystem where name="%COMPUTERNAME%" call rename name="new-computer-name"

Trong đó thay new-computer-name bằng tên mà bạn muốn đổi thành

Ví dụ: Mình sẽ đổi tên máy tính của mình thành itculi-pc thì chạy lệnh như sau:

wmic computersystem where name="%COMPUTERNAME%" call rename name="ITculi-PC"

Nhấn enter để thực thi lệnh

Sau khi hoàn thành, các bạn khởi động lại máy tính để áp dựng tên mới. Vậy là xong

Hướng dẫn đổi lên máy tính với ký tự ngẫu nhiên

Để thay đổi máy tính theo ký tự ngẫu nhiên các bạn có thể thực hiện với lệnh sau:

Mở CMD với quyền administrator và chạy lệnh dưới đây

wmic computersystem where name="%COMPUTERNAME%" call rename name="%RANDOM%"

Sau khi hoàn thành, các bạn khởi động lại máy tính để áp dựng tên mới. Vậy là xong